Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg er med i Arbeiderpartiet fordi Arbeiderpartiets mål er å utjevne forskjeller og sikre mest frihet til hver enkelt person. Et sterkt fellesskap og politikk mot økende forskjeller gir alle best mulighet til å leve det livet man vil. Jeg er født i 1977 og bor på Rud med min kone og to barn. Jeg har tidligere blant annet jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Jeg er engasjert i sport og frivillighet, blant annet som barnetrener i Rælingen fotballklubb og har tidligere hatt styreverv Naturvernforbundets lokallag og vært valgt leder for studentene i Volda. Jeg er opprinnelig fra Gjerdrum, gikk på Lillestrøm videregående og har jobbet bl.a. i bokhandel i Lillestrøm og på Postterminalen i Oslo ved siden av skole og studier. Min utdanning har jeg fra Universitetet i Oslo, Høgskulen i Volda og BI.

 • Heidi Finstad (51 år), Rud krets, jobber som Adm. Direktør i Treindustrien og har to voksne barn på 20 og 26 år. Hun har vært varaordfører i 10 år og sittet i kommunestyret siden 2007. Hun brenner for gode nærmiljø og et trygt tjenestetilbud for alle innbyggerne, uansett behov og livsfase. Hun er opptatt av at alle deler av Rælingen skal utvikles, og jobber for en satsing både på skole og frivillighet i alle kretser i kommunen. Som leder av Planutvalget, er hun spesielt opptatt av gode boligområder hvor både miljø og kvalitet skal vektlegges. Hun mener at frivilligheten er en bærebjelke i lokalsamfunnet og må ha best mulig vilkår. Hun er engasjert i trygg matproduksjon lokalt, og jobber for at Rælingen har et aktivt landbruk.

 • Sigbjørn Lia

  Sigbjørn Lia (54) fra Blystadlia sitter i kommunestyret i dag og stiller opp for en ny periode. Han er en av de mange som stiller opp på Blystadliadagen og andre aktiviteter i Lia, gjerne med gitaren sammen med Øivind. Politisk trekker han frem nærmiljø, kultur og friluftsliv som sine viktigste saker.

 • Jan Ole Enlid

  Jan Ole Enlid er 49 år, gift med Tone og har til sammen tre barn i alderen 12 til 22. Han bor på Fjerdingby og er kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR. Enlid er opptatt av at vi skal utvikle Rælingen kommunes tjenestetilbud, spesielt for barn og unge. De som har utfordringer må få hjelp tidlig, på den måten reduserer vi forskjeller og alle får en trygg oppvekst. Enlid mener vi kan gjøre langt mer for klima- og miljøet og ønsker å prioritere det arbeidet i kommende valgperiode. Han er opptatt av å tenke helhet i politikken og at det er en god balanse mellom investeringer, boligbygging og tjenestetilbudet generelt slik at økonomien fortsatt blir sunn – til det beste for hele Rælingen.

 • Hanne er 45 år, bosatt på Nordby og har to barn på 6 og 16 år. Hun sitter nå sin andre periode i kommunestyret, er leder for komité for helse og sosial, i tillegg til å være partileder i Rælingen Ap. Til daglig jobber hun som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) på Ås med bærekraftsmodellering av husdyrbasert matproduksjon og har en doktorgrad i kvantitativ genetikk. Hun har vært interessepolitisk aktiv i mange år og har tidligere vært leder for landsforeningen Handikappede Barns Foreldreforening i åtte år (2009-2017). Hun er også leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rælingen. Hanne er spesielt opptatt av saker innenfor helse, utvikling av kommunale tjenester, samt skole og oppvekst.

 • Halfdan Karlsen

  Halfdan Karlsen (73), Blystadlia. Pensjonert lektor, gift og med voksne barn. Jeg har vært gruppeleder og medlem av formannskapet i Rælingen kommune de siste åtte åra, medlem av kommunestyret i 28 år. Leder av eldrerådet de siste fire åra og er spesielt opptatt av helse, pleie og omsorg og velferd. Engasjert motstander av privatisering og konkurranseutsetting, da det er kommunen som best drifter de viktige velferdsoppgavene. Deltar i det fagligpolitiske samarbeidet Ap har med Fagforbundet.

 • Siv Susanne Rez

  Siv Susanne Rez (53) fra Blystadlia sitter i kommunestyret i dag og er en av våre kumulerte kandidater med 6. plass på listen. Hun er sykepleier og jobber på Ahus og trekker frem miljø, rettferdig fordeling, helse og likestilling som sine viktigste saker.

 • Ingrid Krogrud Andreassen (30) fra Blystadlia sitter i kommunestyret i dag og stiller opp på nytt i høstens valg. Hun trekker frem særlig god arealplanlegging og miljøpolitikk som sine viktigste politiske saker.

 • Hans Rune Skarsbø (52 år), Nordby krets. Har bodd i samtlige kretser bortsett fra Smestad. Jobber som Sales Manager for Multimedia Solutions i Prysmian Group med ansvar for Norge og Sverige. Er samboer og har to voksne jenter på 21 og 25 år som har forlatt redet. Har hatt flere perioder som fast medlem i kommunestyret samt komité for kultur og nærmiljø, ved siden av vara til oppvekst og formannskapet. Er engasjert i hele livsløpet, fra oppvekst til eldreomsorg, men med en familie som har vært aktive i skolemusikk og idretten, samt at man er hundeeier gjør nok at frivilligheten, idretten, kulturen og marka har en ekstra sterkt plass i hjerterota.

 • Hassan Ali Malik

  Hassan er 40 år og bosatt på Rud med kone og 3 barn. Han jobber innenfor Transport- og bryggeri-bransjen. Hassan er tillitsvalgt og styremedlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund avdeling Oslo Akershus. Politisk er han særlig opptatt av en god eldreomsorg, tilbudet til barn og ungdom og politikk for et seriøst og skikkelig arbeidsliv.

 • Hanne Nerland

  Hanne Nerland er 39 år og jobber som miljøarbeider for Frelsesarmeen på oppdrag fra barnevernet. Hun er bosatt på Fjerdingby med samboer og tre barn på 5, 15 og 21 år er også bonus mamma for en på 23 år. Hennes hjertesaker er sykehjem/tilbud til eldre i kommunen, barnehage, skole og idrett. Hun er også opptatt av at Rælingen skal jobbe videre for fortsatt gode forhold for idrett, kultur og samferdsel.

 • Jeg heter Elias, er 20 år og er bosatt på Fjerdingby og er leder av Rælingen AUF. Til daglig studerer jeg statsvitenskap på Universitet i Oslo (UiO), er med innenfor studentpolitikken og jobber ved siden av studiene ved Extra Leker på Lørenskog. Jeg har vært aktiv i AUF siden 2016 og deltar i politikken både på kommunalt og fylkesnivå.

 • Siv Beisvåg

  Siv Beisvåg (48) fra Fjerdingby er en av våre nye på lista til kommunevalget. Hun jobber i barnehage og hennes viktigste sak er barn og unges oppvekstvilkår med gode barnehager og skoler og et variert fritidstilbud i sitt nærmiljø.

 • Yohannes Ghebreab Weldeleul (53) fra Spellmannsplassen, Fjerdingby, sitter i kommunestyret i dag og stiller opp for en ny periode. Han er opptatt av å bygge sterke fellesskap, og understreker at Arbeiderpartiets slagord "alle skal med" representerer hans politiske syn. Yohannes oppfordrer flere til å engasjere seg politisk: "Det er aldri for seint. Bli med!"

 • Morten Sjølli

  Morten er født, oppvokst og bosatt i Rælingen i alle år, bortsett fra et kortvarig eksil i Lillestrøm. Han er journalist, jobber nå som redigerer i avisen Vårt Land. Morten har en periode tidligere (1979-83) i kommunestyre og kulturstyre. Tre perioder i menighetsråd, inneværende periode som nestleder, også i Rælingen kirkelige fellesråd. Har også bred erfaring fra FAU (Rud), og fra frivillig arbeid (fotball og annet barne- og ungdomsarbeid). Politiske hjertesaker: - At Rælingen fortsatt skal være en veldig god kommune å bo i, uansett alder og privat økonomi. - Bidra til at alle barn og unge får mulighet til å være med på aktiviteter innen idrett- og organisasjonsliv. - Sørge for at Rælingens unike naturtilbud, Østmarka spesielt, gjøres enda mer tilgjengelig - gjennom utvikling av godt merkede stier og sykkeltraseer. - Busstilbudet gjennom kommunen er radikalt forbedret de siste årene - men må utvikles videre med mer finmasket rutetilbud og hyppigere avganger på de viktigste rutene. Presse på overfor Ruter, slik at direktebusser i rushtiden til og fra Rælingen og Oslo (Helsfyr) gjenopprettes. Flere pendlerparkeringer, for å gjøre kollektivtilbudet enda mer attraktivt. Dette er viktig både for pendlere og miljøet. - Bidra til at det gode samarbeidet mellom kommunen og Kirken/menigheter videreføres.

 • Lars Martinussen

  Lars Martinussen (51) er en av våre nye kandidater til høstens valg. Han har et internasjonalt virkefelt i jobben sin, men er også engasjert i lokal idrett og fotballen i særdeleshet. Lars bor på Smestad med kone og tre barn, og er opptatt av felleskapet og gode rammevilkår for kultur og idrett.


Styret

 • Hanne er 45 år, bosatt på Nordby og har to barn på 6 og 16 år. Hun sitter nå sin andre periode i kommunestyret, er leder for komité for helse og sosial, i tillegg til å være partileder i Rælingen Ap. Til daglig jobber hun som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) på Ås med bærekraftsmodellering av husdyrbasert matproduksjon og har en doktorgrad i kvantitativ genetikk. Hun har vært interessepolitisk aktiv i mange år og har tidligere vært leder for landsforeningen Handikappede Barns Foreldreforening i åtte år (2009-2017). Hun er også leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rælingen. Hanne er spesielt opptatt av saker innenfor helse, utvikling av kommunale tjenester, samt skole og oppvekst.

 • Sigbjørn Lia

  Sigbjørn Lia (54) fra Blystadlia sitter i kommunestyret i dag og stiller opp for en ny periode. Han er en av de mange som stiller opp på Blystadliadagen og andre aktiviteter i Lia, gjerne med gitaren sammen med Øivind. Politisk trekker han frem nærmiljø, kultur og friluftsliv som sine viktigste saker.

 • Siv Susanne Rez (53) fra Blystadlia sitter i kommunestyret i dag og er en av våre kumulerte kandidater med 6. plass på listen. Hun er sykepleier og jobber på Ahus og trekker frem miljø, rettferdig fordeling, helse og likestilling som sine viktigste saker.

 • Marit Selman 57 år fra Nordby krets sitter i kommunestyret, er leder av komite for kultur og nærmiljø, samt leder av Landbruksnemnda. Stiller til gjenvalg for fjerde periode. Marit er sekretær i Rælingen Arbeiderparti sitt styre.

 • Hans Rune Skarsbø (52 år), Nordby krets. Har bodd i samtlige kretser bortsett fra Smestad. Jobber som Sales Manager for Multimedia Solutions i Prysmian Group med ansvar for Norge og Sverige. Er samboer og har to voksne jenter på 21 og 25 år som har forlatt redet. Har hatt flere perioder som fast medlem i kommunestyret samt komité for kultur og nærmiljø, ved siden av vara til oppvekst og formannskapet. Er engasjert i hele livsløpet, fra oppvekst til eldreomsorg, men med en familie som har vært aktive i skolemusikk og idretten, samt at man er hundeeier gjør nok at frivilligheten, idretten, kulturen og marka har en ekstra sterkt plass i hjerterota.