Politikken

Rælingen Ap bygger sin politikk på Arbeiderpartiets program og politikk. Våre hovedsaker for Rælingen finner du i Rælingen Aps partiprogram.

Noen hovedsaker for Rælingen Arbeiderparti i kommende periode:
• Ansvarlig og stødig økonomisk styring og videreutvikle Rælingen som egen kommune.
• Utvikle hele kommunen gjennom en stabil boligbygging som grunnlag for nye investeringer i skole, helse og kultur.
• Gjennomføre Fjerdingby sentrum med ny Fjerdingby skole med flerbrukshall, og videreutvikle idrettsparken i Marikollen.
• Bygge grendehus på Nordby i samarbeid med lag og foreninger.
• Økt fokus på tidlig innsats i skolen der eleven settes i sentrum.
• Sikre god skolekapasitet i Rud og Løvenstad krets.
• Bygge det nye samlingsstedet for kommunens innbyggere, aktivitetsbygget Ravinen.
• Starte planleggingen av nytt helsehus som et ledd i å prioritere forbyggende helsetjenester, og sikre gode rammer for tilbud til eldre.
• Starte planlegging av ny svømme- og flerbrukshall for å erstatte dagens Sandbekkenhall.
• Jobbe for å redusere køproblemer på RV 120 ved effektive kollektivløsninger og bedre tilbud om innfartsparkeringsplasser.
• Legge til rette for lading av el-biler, gang- og sykkelveier.
• Jobbe for gangbro over til Lillestrøm.
• Utvide turvei- og løypenettet og bedre skilting.
• Utvikle tilbudet til ungdom utenom organiserte aktiviteter.