Representant

Siv Beisvåg

Siv Beisvåg (48) fra Fjerdingby er en av våre nye på lista til kommunevalget. Hun jobber i barnehage og hennes viktigste sak er barn og unges oppvekstvilkår med gode barnehager og skoler og et variert fritidstilbud i sitt nærmiljø.

Siv Beisvåg

Jeg ønsker å jobbe for at barn og unges oppvekstvilkår i Rælingen skal være best mulig. Vi skal ha gode barnehager og skoler, hjelpeapparatet skal være lett tilgjengelig hvis man trenger det, tidlig innsats er svært viktig. 

Jeg ønsker å jobbe for å gi barn og unge et rikt og variert fritidstilbud i sitt nærmiljø. Vi skal kunne tilby alle Rælingens innbyggere ett bredt og allsidig kulturtilbud. Friluftsområdene våre må bli tatt godt vare på, vi skal ta vare på naturen vår, klima og miljø - felles innsats, vår framtid.