Representant

Morten Sjølli

Morten Sjølli

Morten er født, oppvokst og bosatt i Rælingen i alle år, bortsett fra et kortvarig eksil i Lillestrøm. Han er journalist, jobber nå som redigerer i avisen Vårt Land. Morten har en periode tidligere (1979-83) i kommunestyre og kulturstyre. Tre perioder i menighetsråd, inneværende periode som nestleder, også i Rælingen kirkelige fellesråd. Har også bred erfaring fra FAU (Rud), og fra frivillig arbeid (fotball og annet barne- og ungdomsarbeid).
Politiske hjertesaker:
- At Rælingen fortsatt skal være en veldig god kommune å bo i, uansett alder og privat økonomi.
- Bidra til at alle barn og unge får mulighet til å være med på aktiviteter innen idrett- og organisasjonsliv.
- Sørge for at Rælingens unike naturtilbud, Østmarka spesielt, gjøres enda mer tilgjengelig - gjennom utvikling av godt merkede stier og sykkeltraseer.
- Busstilbudet gjennom kommunen er radikalt forbedret de siste årene - men må utvikles videre med mer finmasket rutetilbud og hyppigere avganger på de viktigste rutene.
Presse på overfor Ruter, slik at direktebusser i rushtiden til og fra Rælingen og Oslo (Helsfyr) gjenopprettes. Flere pendlerparkeringer, for å gjøre kollektivtilbudet enda mer attraktivt. Dette er viktig både for pendlere og miljøet.
- Bidra til at det gode samarbeidet mellom kommunen og Kirken/menigheter videreføres.