Representant

Jan Ole Enlid

Jan Ole Enlid

Jan Ole Enlid er 49 år, gift med Tone og har til sammen tre barn i alderen 12 til 22. Han bor på Fjerdingby og er kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR. Enlid er opptatt av at vi skal utvikle Rælingen kommunes tjenestetilbud, spesielt for barn og unge. De som har utfordringer må få hjelp tidlig, på den måten reduserer vi forskjeller og alle får en trygg oppvekst. Enlid mener vi kan gjøre langt mer for klima- og miljøet og ønsker å prioritere det arbeidet i kommende valgperiode. Han er opptatt av å tenke helhet i politikken og at det er en god balanse mellom investeringer, boligbygging og tjenestetilbudet generelt slik at økonomien fortsatt blir sunn – til det beste for hele Rælingen.