Velkommen til årsmøte for Rælingen Ap 1. februar

Arild Grande, stortingsrepresentant Ap.

Arild Grande, stortingsrepresentant og leder av Aps arbeidslivsutvalg, innleder til debatt på Rælingen Aps årsmøte.

Rælingen Ap innkaller alle medlemmer til årsmøte 1. februar, kl. 18.30 i kommunestyresalen.

Stortingsrepresentant Arild Grande innleder til debatt om behovet for å forsterke den norske arbeidslivsmodellen i møte med endringene i arbeidslivet.

Grande leder Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg som skal komme med forslag til ny politikk for et seriøst og organisert arbeidsliv:https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/12/21/195357990/arild-grande-skal-lede-aps-arbeidslivsutvalg

Etter debatten behandles ordinære årsmøtesaker:

- årsmelding og regnskap fra kommunepartiets styre

- årsmelding fra kommunestyregruppa

- budsjett for kommunepartiet

- innkomne forslag

- valg

Det blir enkel servering. Velkommen :-)

Hilsen styret