Vedtar ny skole og hall på Fjerdingby

I Romerikes Blad tirsdag 5/12 kunne man lese om at Formannskapet, etter forslag fra Ap, går inn for å bygge ny skole og hall på Fjerdingby. Forslaget er en direkte oppfølging av medlemsmøtet i Rælingen Ap som behandlet forslaget til budsjett og handlingsplan for Rælingen.

Det bes om at skolen planlegges for 750 elever, men med mulighet for å justere prosjektet ned til 630 elever, og senere etappevis utbygging til 750 elever, dersom denne utbyggingsmåten finnes å være mest gunstig.

I tillegg justeres rådmannens ønske om å endre skolekretsgrensene fra august 2018 slik at kretsgrensene justeres frivillig fra august 2018, og permanent fra august 2019. Justeringen av kretsgrensene gjøres for å begrense opptaket til Rud skole som allerede i dag har svært mange elever, slik at noen flere elever vil begynne på Fjerdingby skole. Det ble også vedtatt at det skal innhentes kunnskap om mulig opprusting og/eller utbygging av dagens Rud skole.

I tråd med vedtaket fra medlemsmøtet ber kommunestyret om at det legges frem sak med kostnader for hall med både for en og to spilleflater.

Faksimile Romerikes Blad 5/12 2017