Vant fram med boligpolitikk i Akershus Ap

Rælingen Ap deltok med syv delegater på årsmøte i Akershus Ap 2. - 3. mars. Disse fremmet flere saker, blant annet forslag om en boligpolitikk for gode bomiljøer, og forslaget ble tatt inn som en del av Akershus Aps boligpolitikk.

Varaordfører Heidi Finstad la frem forslaget som fulgte opp tidligere utspill i Romerikes Blad om samme tema.

Forslaget var som følger:

Boligsosialpolitikk
Hittil har folk eid egen bolig, dette er et viktig sosialdemokratisk prinsipp. Boligkostandene er den største økonomiske forpliktelsen man har gjennom livet. Etter at boligmarkedet ble deregulert er prisene drevet i været og boligprodusentene og andre kapitalkrefter styrer markedet. 

Under dekke av høye boligpriser har boligprodusentene utnyttet argumentasjonen om at man må forenkle og fjerne krav til bygg for å få ned boligprisene. Også argumentet om fortetting brukes for å presse inn flest mulig boenheter på et tomteareal, og hvor boligsosiale kvaliteter er kraftig svekket. 

Norge mangler en boligpolitikk som står i forhold til bærekraftsmålene, både sosialt, økonomisk og ikke minst miljømessig. Forskrift om tekniske krav til byggverk er grunnmuren og danner rammen for boligpolitikken både nasjonalt og lokalt.

Vi må ha en teknisk forskrift som ivaretar folks boligbehov gjennom hele livet og som støtter opp om å kunne eie egen bolig og som gir gode bomiljø. En god boligpolitikk forutsetter samspill mellom virkemidler; tekniske/juridiske, økonomiske, sosiale og miljømessige virkemidler.

1. Arbeiderpartiet skal samordne ulike virkemidler slik at disse til sammen legge rammen for en boligpolitikk hvor innbyggerne selv eier sine hjem.

2. Forskrift om tekniske krav til byggverk skal revideres for å snu utviklingen etter svekkelsen av TEK17.

3. Husbankens virkemidler må styrkes, og kobles bedre sammen med tekniske krav til byggverk (TEK).

4. Krav til universell utforming skal styrkes slik at man kan bo i eget hjem gjennom ulike livsfaser, og uavhengig av hjelpebehov.

Faksimile Romerikes Blad boligpolitikk

Faksimile Romerikes Blad: Varaordfører Heidi Finstad og ordførerkandidat Ståle Grøtte reagerer mot boligbyggere og regjeringen svekkede krav til boliger.