Prioriterer helse og skole i Rælingen

Et bredt flertall i Rælingen ledet an av Ap vedtok onsdag budsjettet for Rælingen for 2017. - Det vedtatte budsjettet på drøyt 880 millioner kroner gir innbyggerne i Rælingen trygghet for gode tjenester og gode satsinger for framtida, sier Aps gruppeleder Halfdan Karlsen.

Budsjettforliket mellom Ap, H, KrF, Sp, Venstre og MDG gir 3,3 millioner kroner ekstra til drift, med gjennomtenkt og realistisk inndekning.

Budsjettet skjermer skole og barnehage mot kutt, styrker pleie og omsorg og bevilger ekstra til kultur og idrett.

- Ap er veldig fornøyd med at det lyktes å få til et omforent fellesforslag. Sammen står vi sterkere. Utredning av eiendomsskatt ble avvist og Frp ble stående alene med sine forslag om konkurranseutsetting og salg av kommunal eiendom, sier Karlsen.

halfdan, heidi, øivind, hanne_1481281739_2972739
Partileder Hanne Fjerdingby Olsen, varaordfører Heidi Finstad, ordfører Øivind Sand og gruppeleder Halfdan Karlsen har vært sentrale i Aps arbeid med budsjettet for Rælingen kommune for kommende år..