Store prosjekter på gang i Rælingen

– I Marikollen blir det anlagt et fjernvarmeanlegg som skal varme opp både ungdomsskolen, kunstgressbane og de nye sentrumsbyggene som kommer. Tekst og foto: Halfdan Karlsen

Ordfører Øivind Sand snakker begeistret om de nye brønnene for jordvarme som nå skal bores i Marikollen.

– Dette er den største miljøsatsinga i Rælingen noensinne, sier han. Tilsvarende jordvarmeanlegg vil det også etter hvert bli på Løvenstad, til glede for sykehjem, borettslag og Sandbekkhallen.

Sentrumsutvikling i Fjerdingby

– Planene for bygg i sentrum er kommet svært langt. Reguleringsarbeidet er ferdig og det jobbes nå med å få på plass utbyggingsavtaler mellom utbyggerne og Rælingen kommune, forteller Øivind.

Han regner med at dette blir ferdig til høsten. Salg av leiligheter kan da starte opp etter jul, både i Fjerdingby sentrum og i Bjørnholthagan nedenfor Rådhuset, som også inngår i første byggetrinn.

Detaljplanlegging av de store nybyggene i sentrum er kommet langt. Offentlige arealer til kulturskolen, ungdomsklubb og bibliotek vil komme på plass i den nye bygningsmassen, sammen med private leiligheter, nærbutikk og andre servicebedrifter.

– Det blir et sentrumspreg helt ulikt det vi har nå, fra Marikollbakken til rundt Rådhuset. I tillegg til forretninger og kommunale tilbud vil det bli bygget et stort antall attraktive leiligheter for vanlige familier, for eldre og for unge i etableringsfasen, sier Øivind.

På grunn av utbyggingen av det nye sentrumsområdet, må det gjøres justeringer ved Marikollen ungdomsskole. Blant annet skal inngangspartiet flyttes til sørsida. Der blir det nærmiljø- og aktivitetspark med basketballbane, klatrevegg, sandvolleyball, tuftepark og skolehage.

Ny skole og flerbrukshallDen største investeringssaken i Rælingen noensinne er bygging av ny Fjerdingby skole og flerbrukshall på Bjørnholt. Saken var oppe i kommunestyret i juni, men ble utsatt til i høst.

– Ved å bygge hall og ny skole samtidig, på samme sted, sparer kommunen 18 millioner kroner ved effektivt anleggsarbeid i samme byggegrop og med reduserte riggkostnader, framholder Øivind.

– Når saken utsettes, gir det oss tid til en grundig prosess, der vi vurderer omfang og totalkostnader. I en så viktig sak er det av grunnleggende betydning at vi lander på en løsning som er bærekraftig og framtidsretta både for skole og idrett, sier Øivind Sand.

Øivind Løvenstad