Ståle Grøtte er Rælingen Aps ordførerkandidat, Heidi Finstad varaordførerkandidat​

Rælingen Ap valgte 12. juni enstemmig Ståle Grøtte som ordførerkandidat og Heidi Finstad som varaordførerkandidat til kommunevalget 2019. 

Ståle Grøtte (41 år) bor på Rud i Rælingen sammen med familie med to barn. Han er i dag politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe med ansvar for arbeidslivsspørsmål og er nestleder i Rælingen Ap. 

Heidi Finstad (50) er administrerende direktør i Treindustrien og varaordfører i Rælingen.

Grøtte og Finstad takket nominasjonsmøtet for tilliten og la vekt på videreføring av det gode arbeidet som gjøres i Rælingen og ønsket om å bygge et sterkt lag av kandidater til kommunestyret.

Følg ordførerkandidatens valgkamp på facebook her: https://www.facebook.com/ralingen.ap/

Rælingen Aps ordførerkandidat Ståle Grøtte og varaordførerkandidat Heidi Finstad.

Ståle Grøtte og Heidi Finstad ble i går valgt som ordførerkandidat og varaordførerkandidat for Rælingen Ap til kommunevalget 2019.