Solid satsing på pleie og omsorg i Rælingen

– Jeg har et veldig godt inntrykk av den demensomsorgen vi har fått nå i dag, sier leder Hanne Fjerdingby Olsen (Ap) i komite for helse og sosial.

Tekst og foto: Halfdan Karlsen

For det har skjedd mye positivt på dette området. Løvenstadtoppen er navnet på det nye demenssenteret med 32 pleieplasser, som benyttes av pasienter som er overført fra det gamle Fjerdingby sykehjem. Senteret sto ferdig i fjor høst, og hadde en prislapp på 113 millioner kroner.

– Dette er et solid løft for demensomsorgen i Rælingen, sier Hanne.

– Vi har fått inn en rekke gode aktivitetstilbud for personer med demens, og vi får til tidlig diagnostisering og god oppfølging av de pårørende, sier hun og peker på at antall år hjemme etter stilt diagnose har gått opp.

– Fordi tiltakene som settes inn skaper en bedre hverdag for pasientene og forsinker sykdomsforløpet.

Hanne Fjerdingby Olsen berømmer kommunens demenskoordinator, som har vært sentral i arbeidet med å få til forbedringene for personer med demens.

Det er ellers vedtatt å bygge et nytt helsehus i Fjerdingby sentrum, til erstatning for Fjerdingby sykehjem som nå er modent for riving. På det nye helsehuset blir det korttids- og rehabiliteringsplasser med treningsfasiliteter og lærings- og mestringstilbud med et betydelig fokus på pårørendestøtte.

Pluss akutt døgnenhet og lindrende enhet; et fullverdig helsetilbud innenfor vår egen kommune. Rælingen kommune har et godt omdømme når det gjelder helsetjenester, pleie og omsorg. – Dette skal vi ta vare på, og vi vil videreutvikle og forbedre tjenestene i åra som kommer, sier Hanne Fjerdingby Olsen.

Aps leder og nestleder i komité for helse og sosial, Hanne F. Olsen og Sigrid Rønning.