Ordliste

Retorikken fra Høyre og Frp kan låte bra. Men bak skjuler det seg hensikter. Derfor tilbyr vi litt kreativ ordforklaring. Av: Halfdan Karlsen, valgkampleder Rælingen Ap.

Fritt brukervalg:

Slippe private kommersielle aktører inn på helsemarkedet og svekke den offentlige helsetjenesten. Ikke la deg lure av at dette kalles valgfrihet!

Bedre skole:

Ja, det vil alle. Men Høyre og Frp glemmer å fortelle om sin iver etter å åpne for kommersielle privatskoler som svekker den offentlige skolen.

Flere unge i arbeid:

Ja, det vil Høyre og Frp sikre gjennom midlertidige tilsettinger. Resultatet er flere som ikke har fast stilling og færre som får jobb.

Modernisering av arbeidsmiljøloven:

Høres bra ut, men betyr å fjerne opparbeidete rettigheter for de ansatte, mer makt til arbeidsgiverne og økende arbeidslivskriminalitet, slik vi ser i bygg og anlegg.

Reversering:

Skjellsord i ørene til de blå-blå, men det handler om å gjøre om på lovendringer og reformer de siste fire åra som har ført til mer sentralisering, mer høyrepolitikk.

Nærpolitireform:

Betyr større avstand mellom politi og befolkning. Nærpoliti, du liksom!

Skattelette for å skape økonomisk vekst:

Snedig resonnement om at da investerer de som får skattelette i virksomhet som skaper nye arbeidsplasser. Har aldri fungert noe sted, men de rike blir rikere.

Konkurranseutsetting:

Slippe til private kommersielle aktører for å tjene på å utføre tjenester som det offentlige gjør bedre selv og uten å tyne lønn, arbeidsvilkår og pensjonsrettigheter for de ansatte slik velferdsprofitørene gjør.

Bedre og billigere:

Ja, det påstår høyresida hvis de private får slippe til. Virkeligheten i det Høyre-styrte Oslo var flere eksempler på konkurser, uforsvarlig drift av private sykehjem og elendig søppeltømming i privat regi.

Halfdan Karlsen profilbilde

Halfdan Karlsen, Aps valgkampleder i Rælingen.