Oppgrader fylkesveg 120

Årsmøtet i Rælingen Ap mener fylkestinget må sette fart på fremtidig oppgradering av fylkesveg 120. – Vegen er vår hovedtransportåre, og det er på tide fylkestinget setter den på kartet, sier gjenvalgt leder i Rælingen Ap, Hanne Fjerdingby Olsen.

Årsmøtet vedtok å sende inn saken som forslag til Akershus Arbeiderparti sitt årsmøte.

I forslaget legges det vekt på at vegen er den naturlige vegforbindelsen for befolkningen i Rælingen og Enebakk, som raskt nærmer seg et samlet folketall på 35.000.

- Med den sterke folketallsveksten som er forventet er det helt nødvendig at den eneste samferdselsåren gjennom området blir gjenstand for opprustning som omfatter både standard og kapasitet. I tillegg må vegen trafikksikres med eget gang- og sykkelvegnett fra Lillestrøm til og med Flateby, sier Fjerdingby Olsen.

Flyktningsituasjonen tema

Årsmøtet løftet også blikket ut over Norges grenser da Utenlandssjef i Norsk Folkehjelp Kathrine Raadim, som er tidligere varaordfører i Rælingen, innledet om bakgrunnen for og konsekvensene av flyktningestrømmene.

Hun la vekt på den svært alvorlige situasjonen med krig, grove menneskerettighetsbrudd og sult i Syria og flere andre land, og hvordan dette gjør at mange mennesker sendes på flukt hver eneste dag.

Nyvalgt styre

Årsmøtet valgte også nytt styre for Rælingen Ap. Hanne Fjerdingby Olsen ble gjenvalgt som leder og Jan Ole Enlid ble gjenvalgt nestleder.

Styret i Rælingen Ap:

Hanne Fjerdingby Olsen, leder

Jan Ole Enlid, nestleder

Ingrid K. Andreassen, sekretær

Ståle Grøtte, kasserer

Heidi Isaksen, styremedlem

Hans Rune Skarsbø, styremedlem

Marit Selman, styremedlem

Maria Skuland, 1. vara

Terje Granerud, 2. vara

Sigrid Rønning, 3. vara