Nytt helsehus i Rælingen

Det nåværende Fjerdingby omsorgssenter er gammelt og nedslitt. Det er ikke fornuftig å gå til dyr rehabilitering av bygget, verken av hensyn til økonomi eller kvalitet i tjenestene. Rælingen kommune satser på nytt helsehus i Fjerdingby-området, skriver Halfdan Karlsen, Aps gruppeleder i kommunestyret.

Kommunestyret vedtok nå i mai et konsept som innebærer å bygge nytt: et helsehus for voksne som skal inneholde dagsenter, korttids- og rehabiliteringsplasser med lærings- og mestringstilbud. Pluss KAD og lindrende enhet. Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) er for pasienter som ikke trenger sykehusinnleggelse, men som må ha medisinsk oppfølging utover det de kan få på et sykehjem.

KAD er i dag på Romerike Helsebygg i Lillestrøm, der Rælingen kjøper plasser av Skedsmo kommune. Belegget på KAD er systematisk lavt. Innkjøringsvansker? Vel, nå har det vært i sving i fire år. Det betyr at det samlet sett er et dyrt tilbud, og Rælingen bruker mindre enn vi betaler for.

Det samme gjelder lindrende enhet på Skedsmotun, der Rælingen også har lavere belegg enn det innbyggertallet skulle tilsi. Da kan det være fornuftig å bygge opp tilbud i egen kommune. Økonomisk vil vi klare et slikt løft. Det er fornuftig også av faglige grunner. Samhandlingsreformen pålegger kommunene et større ansvar for helsetjenester ut mot innbyggerne enn tidligere. Vi må uansett bygge opp kompetanse for å møte denne utfordringen.

Det er lite utveksling av kompetanse mellom KAD, enhet for lindrende behandling på Skedsmotun og Rælingen kommunes øvrige tjenesteapparat, står det i rådmannens evaluering i saken. Ingen sambruk av utstyr, personell, kompetanse. Og det er lite fleksibilitet i forhold til Rælingen kommunes behov, mener rådmannen.

Det politiske flertallet i Rælingen er enige i dette, og vi stemte for rådmannens framlegg i saken. Rælingen kommune har ingen form for styring med tjenestene. Vi kjøper av Skedsmo. Dette endres når vi bygger opp KAD og lindrende enhet i egen regi. De blir da en integrerende del av Rælingen kommunes helse- og omsorgstjenester.

Helsehuset er tenkt lokalisert i det nye Fjerdingby sentrum (Marikollen), med nærhet til lege og fysioterapi. Vi er sikre på at dette blir en bra sak både for kommunen og for innbyggerne.Halfdan KarlsenGruppeleder (Ap)Rælingen

Halfdan Karlsen profilbilde