Medlemsmøte 18. april - referat

Medlemsmøtet 18. april behandlet valgkampen, hva som står på spill, de viktigste sakene og den operative valgkampplanen.

Stortingskandidat Nina Sandberg orienterte om valgkampens hovedsaker, og la vekt på trygghet for og trygghet i arbeid, samt fellesskapsløsninger innen skole og helse.

Deretter innledet politisk rådgiver Edvin Søvik om operativt valgkamparbeid, samt Halfdan Karlsen, valgkampleder i Rælingen Ap om våre planer lokalt. Medlemmene bidro med spørsmål og kommentarer.

Til slutt i møtet orienterte nestleder Ståle Grøtte kort om saker til Landsmøtet 2017, hvor Heidi Finstad var delegat fra Akershus.

Leder Hanne Fjerdingby Olsen orienterte om konseptvalg for helsehus voksne som skal opp til behandling i komite for helse og omsorg.