God mat viktig i eldreomsorgen

Nylig leverte Arbeiderpartiet på Stortinget et representantforslag om en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjenestene. - Dette er en viktig satsing nasjonalt og noe vi også følger opp i Rælingen, sier Hanne Fjerdingby Olsen, leder av Rælingen Ap.

Rælingen har et godt rykte hva gjelder helse og omsorg i kommunen, men det krever videre satsing. Derfor var en av satsingene i Rælingen for 2018 nettopp mattilbudet i eldreomsorgen.

- Bedre og mer ernæringsrik mat var også en viktig budsjettsatsing i Rælingen for 2018, derfor ble det innvilget en kvart million ekstra til mat til eldre i institusjon, sier Fjerdingby Olsen, som leder Komité for helse og sosial i Rælingen.

Nasjonal strategi fra Ap

Ap er opptatt av å fremme politikk for eldreomsorgen som kan minste forskjellene mellom kommunenes tjenestetilbud på dette området – ulikheter som så langt har ført til at kvaliteten på kommunale omsorgstjenester som gis til eldre, blir altfor stor kommunene imellom.

- Dagens regjering sier mye fint om behovet for god ernæring for eldre, men evner i liten grad å følge opp politisk. Det er på høy tid å vedta en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og gjennom hjemmetjeneste, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han lanserte Aps satsing på bedre mat i eldreomsorgen.

Bakgrunnen for Aps satsing på nasjonal strategi for god ernæring for eldre:

- Vi mener det er et klart behov for en slik strategi. Eldre hjelpetrengende har andre kostholdsbehov enn befolkningen for øvrig.

- Vi vet at eldre oftere er under- og feilernæret. De kan skyldes medisinbruk, sykdommer eller at de mangler egne tenner, ting som kan gjøre det vanskelig å ta til seg nok og riktig mat. Vi trenger også mer forskning på feltet, og kunnskap om omfanget.

Kost- og ernæringsforbundet fremhever håndtering av maten i sisteleddet, ute på postene. Blant annet at det er behov for god kompetanse og opplæring der mat skal tilberedes og serves. De som skal servere og varme opp mat er nøkkelpersoner for vellykkede måltider. De ønsker seg økte krav om kompetanse, det være seg kursing eller mer fokus på ernæring og måltidssituasjoner i helseutdanningene.