Fylket under radaren (Romerikes Blad 4. juni)

"Viken/Akershus må ta sitt ansvar for et fungerende transportsystem rundt Lillestrøm"

Fylkestinget og fylkeskommunen går litt for ofte under både velgernes og den politiske radaren. Den politiske diskusjonen handler gjerne om kommunen eller storting og regjeringen. Men ansvaret for et fungerende veinett og kollektivløsninger ligger på fylket, derfor bør også flere rette oppmerksomheten dit.

Flere partier har fortjenestefullt gjort dette i det siste; rettet oppmerksomheten mot transportsituasjonen i Rælingen og søndre del av Lillestrøm. Økt oppmerksomhet er avgjørende for å få politisk og folkelig trykk.


Politisk gjennomslag
Rælingen vil enkelt samle seg bak kravet om å løse trafikkproblemene på fylkesvei 120 inn mot Lillestrøm. Vi vil sikkert kunne trekke på støtte fra våre naboer Lillestrøm og Enebakk. Men utfordringen blir naturligvis å få gjennomslag der beslutningen tas, i fylkestinget.

Gjennomslag for å prioritere midler til bedre vei og kollektivtilbud på 120 mot Lillestrøm, blant annet en oppfølging av utredningen om kollektivfelt fra Fjerdingby til Lillestrøm. Gjennomslag slik vi har fått med bedre gang og sykkelveger i midtre og søndre del av Rælingen langs den samme fylkesveien.


Skal stå på, fortsatt blått eller nytt rødt styre i fylket
Vi og resten av Rælingen Arbeiderparti kommer til å stå på for at fylkeskommunen skal ta sitt ansvar for effektive trafikkløsninger, for busser og kollektivfelt, bilveier og sykkelfelt.

Vår innsats er ikke avhengig av om det blir fortsatt borgerlig styre med fylkesordfører fra Høyre slik det har vært de siste 12 årene, eller om Aps Tonje Brenna og de rødgrønne vinner frem. Utfordringene må uansett løses, fortsatt blått eller nytt rødt styre.

Ståle Grøtte
ordførerkandidat, Rælingen Ap

Heidi Finstad
varaordfører, Rælingen Ap

Ståle Grøtte, ordførerkandidat Rælingen Ap

- Ansvaret for et fungerende veinett og kollektivløsninger ligger på fylket, derfor bør også flere rette oppmerksomheten dit.