Fjerdingby sentrumsutvikling

Endelig er det fart på sentrumsutviklingen i Fjerdingby.

Kommunestyret vedtok 25.april med 28 mot 7 stemmer en kostnadsfordeling for bygging av nødvendig infrastruktur, for å få realisert Fjerdingby sentrum.

Når kommunens avtalepartnere godtar fordelingen og inngår utbyggingsavtale, og endelig reguleringsplan vedtas, er vi i gang.

Frp gikk sterkt imot i kommunestyret. De er redd for risikoen i prosjektet. Men det er alltid risiko i byggeprosjekter, det er normalt. Det er også betydelig risiko ved å vente og utsette, blant annet risiko for at avtalepartnerne går lei.

Prosjektet har nå mer enn ti år på baken, fra de første planskissene ble lagt fram. Det er kanskje på tide å gå inn for landing?

Av en eller annen grunn er Frp også prinsipielt imot at kommunen skal satse sammen med private. De har fått for seg at det bare er de private som skal bygge nytt sentrum. Men saken er jo at sentrumsprosjektet står og faller med kommunal deltakelse.

Kommunens andel, med bygging av bibliotek, ungdomsklubb, kulturskole og offentlig torg, er en integrerende del av hele prosjektet. For ikke å snakke om at kommunen tar sin del av kostnadene til nødvendige grunnarbeider, vann, avløp, jordvarme og andre installasjoner.

Boligdelen av prosjektet er helt og holdent de private avtalepartnernes ansvar. Slik må det bare være. Kommunens oppgave er begrenset til å legge til rette arealmessig og yte anleggsbidrag for å få infrastruktur på plass. Samtidig er Rælingen kommune aktør i sentrumsutviklingen idet kommunen legger inn offentlige formål i deler av bygningsmassen. Dette mener vi er en klok kombinasjon.

Når Fjerdingby sentrum står ferdig, vil det bli en motor for utvikling i Rælingen. Med tre skoler og to idrettshaller og Marikollen idrettspark som nærmeste nabo, blir det store muligheter for aktivitet for barn og voksne. Og det blir mulighet for lettstelte leiligheter i blokk med heis og garasjeanlegg som mange vil være interessert i.

Vi er ikke i tvil: Dette er en god sak for Rælingen kommune.

Halfdan Karlsen, gruppeleder (Ap), Rælingen kommunestyre

Halfdan Karlsen profilbilde