Endelig i gang med nye Fjerdingby sentrum

Utviklingen på Fjerdingby med bygging av torg, samlokalisering av barne- og ungdomstjenester, bibliotek, scener og møterom var tema på medlemsmøte i Rælingen Ap i går. Medlemmene fikk seg forelagt planer og skisser for utviklingen, og responderte med mange spørsmål, kommentarer og støtte til planene.

original

- Prosessen med Fjerdingbyutviklingen går tilbake til Terje Graneruds tid som ordfører i Rælingen, og jeg er glad vi nå begynner å se resultater av mange års arbeid, sa varaordfører Heidi Finstad da hun la frem bakgrunnen for planene på Fjerdingby.

Konseptet som kommunestyret vedtok i juni innebærer samlokalisert helsestasjon, PPT og barnevern, samt bibliotek, kulturskole og ungdomshus i som en del av nye Fjerdingby.

I tillegg er andre sentrale delprosjekter boligutvikling og barnehage på nedsiden av rådhuset, vurdering av barne- og ungdomsskolekapasiteten i Fjerdingby og løsning for behovet for utvidet hallkapasitet for håndball.

Mye og variert bruk

Rælingen Ap hadde også invitert prosjektleder Per Hellevik Carlsson for å presentere foreliggende planer.

- Målet er å ha bygg som åpner opp for mye og variert bruk, fortalte Carlsson og la vekt på mulighetene for sambruk av byggene og uteområdene der området skal kunne tilpasses og brukes av ulike grupper og til ulike formål.

Styrker tilbudet til barn og unge

Siv Gahrmaker, leder for Forebyggende Helsetjenester i Rælingen, viste stort engasjement for hvordan samlokalisering av tjenester for barn og unge vil gi bedre tjenester til denne viktige gruppen.

Planene innebærer å samle disse tjenestene i nye Fjerdingby, noe som gjør det mulig å koble deres tjenester også tettere til kulturtilbudet herunder det nye biblioteket. Hun la vekt på at samlokalisering vil gi grunnlag for økt tverrfaglighet og kvalitet.

Stort engasjement

Et trettitalls medlemmer av Rælingen Ap stilte en rekke spørsmål til planene for utviklingen av Fjerdingby, men også planer for andre deler av Rælingen.

Utfordringene ble besvart av varaordfører Finstad som vektla at utviklingen på Fjerdingby er viktig og spennende, men at kommunen naturligvis samtidig har stort engasjement og planer for utvikling og forbedringer også i resten av kommunen.

Neste samling for Rælingen Ap er sosial samvær 28. oktober i Lillestrøm. Neste medlemsmøte er 17. november da tema er kommunens budsjett for 2017.