Gruppeleder

Heidi Finstad

Heidi Finstad

Heidi Finstad (51 år), Rud krets, jobber som Adm. Direktør i Treindustrien og har to voksne barn på 20 og 26 år. Hun har vært varaordfører i 10 år og sittet i kommunestyret siden 2007. Hun brenner for gode nærmiljø og et trygt tjenestetilbud for alle innbyggerne, uansett behov og livsfase. Hun er opptatt av at alle deler av Rælingen skal utvikles, og jobber for en satsing både på skole og frivillighet i alle kretser i kommunen. Som leder av Planutvalget, er hun spesielt opptatt av gode boligområder hvor både miljø og kvalitet skal vektlegges. Hun mener at frivilligheten er en bærebjelke i lokalsamfunnet og må ha best mulig vilkår. Hun er engasjert i trygg matproduksjon lokalt, og jobber for at Rælingen har et aktivt landbruk.