Representant

Yohannes Weldeleul

Yohannes Ghebreab Weldeleul (53) fra Spellmannsplassen, Fjerdingby, sitter i kommunestyret i dag og stiller opp for en ny periode. Han er opptatt av å bygge sterke fellesskap, og understreker at Arbeiderpartiets slagord "alle skal med" representerer hans politiske syn. Yohannes oppfordrer flere til å engasjere seg politisk: "Det er aldri for seint. Bli med!"

Yohannes Weldeleul

For 4 år ble jeg med i kommunestyret i Rælingen og siden da har jeg fått god innsikt i norsk politikk, de forskjellige partienes syn og hvordan vi samarbeider for å finne felles løsninger. 

På grunn av min deltakelse ble jeg også kjent med mange tillitsvalgte og de ansatte i kommunen, noe jeg er veldig glad for. Jo mer man blir engasjert ser jeg at politikk handler om hverdagen for oss alle. Det handler om kultur, helse, skole, arbeid, økonomi, miljø, bolig, familie, idrett og mye mer. Det er ikke noe som bør overlates kun til noen få. Det er åpent for alle og alle bør engasjere seg for å påvirke, bli delaktige og ta ansvar. Det er lærerik og givende. 

For meg står Arbeiderpartiets slagord sterkt: alle skal med. Det er aldri for seint. Bli med!