Ordfører

Ståle Grøtte

Jeg er med i Arbeiderpartiet fordi Arbeiderpartiets mål er å utjevne forskjeller og sikre mest frihet til hver enkelt person. Et sterkt fellesskap og politikk mot økende forskjeller gir alle best mulighet til å leve det livet man vil. Jeg er født i 1977 og bor på Rud med min kone og to barn. Jeg har tidligere blant annet jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Jeg er engasjert i sport og frivillighet, blant annet som barnetrener i Rælingen fotballklubb og har tidligere hatt styreverv Naturvernforbundets lokallag og vært valgt leder for studentene i Volda. Jeg er opprinnelig fra Gjerdrum, gikk på Lillestrøm videregående og har jobbet bl.a. i bokhandel i Lillestrøm og på Postterminalen i Oslo ved siden av skole og studier. Min utdanning har jeg fra Universitetet i Oslo, Høgskulen i Volda og BI.

Ståle Grøtte

Bli bedre kjent med Ståle Grøtte:

Jeg er ordfører i Rælingen siden valget 2019, og har tidligere hatt flere verv i Rælingens Aps styre. Før jeg ble ordfører jobbet jeg i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som rådgiver for arbeids- og sosialsaker og jeg har før dette hatt flere ulike jobber og roller i Aps stortingsgruppe og i Akershus arbeiderparti.

 Jeg har vært politisk engasjert siden studietiden i Volda da jeg ble valgt som leder for studentparlamentet i Volda. Den gangen, som nå, var mitt engasjement drevet av å bygge sterke fellesskap med et godt miljø der folk blir inkludert. Jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet våren 2002, i etterkant av Arbeiderpartiets svært svake Stortingsvalg i 2001. Jeg husker godt hvorfor, at jeg delte samfunnssynet og målet om et sterkt fellesskap der alle mennesker skulle være inkludert. Og like viktig; Hver enkelt person sin frihet, muligheter til å få et godt liv, er avhengige av et vi har et sterkt fellesskap i bunn. For uten et sterkt fellesskap blir det kun opp til hver enkelt å kjempe seg opp og fram. Det kan sikkert være fint for de som vinner i kappløpet, men det skaper samtidig lett flere som taper.

Jeg er stolt over at Arbeidepartiet, med sine lange og gode tradisjoner i Rælingen valgte meg som sin ordførerkandidat til valget i 2019. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å leve opp til forventningene og videreutvikle Rælingen som en attraktiv kommune der vi bygger ut tjenestene til kommunen i takt med veksten. Vi skal legge til rette for gode bomiljøer hvor mennesker kan bo i flere livsfaser. Vi skal ta vare på naturen og klimaet slik at vi også i fremtiden har et godt lokalmiljø. Vi skal være oppmerksomme på at selv om de fleste har de fint på skolen, har jobb og får god omsorg, er det fortsatt mulighet for forbedringer slik at alle reelt sett blir med.